CLOSE IMG

Need more information on
the rightcapsule for your project?

Contact us
Sự bền vững

Tính bền vững và quản lý ESG

Là một phần của Suheung, EMBOCAPS® hoàn toàn cam kết đóng góp cho việc quản lý ESG. Là một công ty toàn cầu chịu trách nhiệm về sức khỏe của con người và các sinh vật khác, dấu ấn môi trường trong tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xem xét để trở thành đối tác kinh doanh bền vững của bạn. Những nỗ lực liên tục sẽ được đẩy nhanh để phát triển các thành phần và nguồn tài nguyên thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu tác động của chúng tôi đến môi trường, và chúng tôi sẽ thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình để cùng tồn tại với xã hội. Chúng tôi sẽ duy trì tính minh bạch trong mọi khía cạnh như một phần của quản lý có đạo đức. Nhìn chung, EMBOCAPS® sẽ tôn trọng môi trường, xã hội, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cổ đông của chúng tôi.

Annual Sustainability Report

Ecovadis Report

 • Ecovadis Rating Details SUHEUNG (GROUP)

  Download
 • Ecovadis Certificate SUHEUNG (GROUP)

  Download

Key Figures in ESG Management

Environment

 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image

Social

 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image

Governance

 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image

ESG Ratings

 • ESG Data Summary image
 • ESG Data Summary image